تعداد دندان های دائمی + نام دندان های دائمی + زمان رویش

تعداد دندان های دائمی هر فردی در دهانش 32 عدد می باشد. 32 دندان دائمی یعنی در هر نیم فک 8 عدد دندان وجود خواهد داشت.

نام این دندان های دائمی از جلو به عقب عبارتند از :

1. دندان های پیشین وسطی – 2. دندان های پیشین کناری

3. دندان های نیش

4. دندان های آسیای کوچک اول – 5. دندان های آسیای کوچک دوم

6. دندان های آسیاب بزرگ اول – 7. دندان های آسیاب بزرگ دوم – 8. دندان های آسیاب بزرگ سوم (دندان عقل)

زمان بندی رویش دندان های دائمی:

دندان های دائمی در دندانپزشکی از جلو به عقب با شماره های 1 تا 8 نامگذاری شده اند. به عنوان مثال دندان آسیاب کوچک دوم دندان شماره پنج (5) می باشد و دندان آسیاب بزرگ سوم دندان شماره هشت (8) می باشد.

زمان رشد و رویش نخستین دندان دایمی حدودا سن 7 – 6 سالگی کودک می باشد. رویش اولین دندان دائمی می تواند شامل دندان آسیاب بزرگ اول فک بالا یا پایین و یا دندان پیشین وسطی فک پایین باشد.

همچنین دندان های پیشین وسطی فک بالا و دندان های پیشین کناری فک پایین حدودا در سن 8 – 7 سالگی کودک و دندان های پیشین کناری فک بالا حدودا در سن 9 – 8 سالگی و دندان های نیش فک پایین حدودا در سن 10 – 9 سالگی و دندان های آسیاب کوچک اول فک بالا حدودا در سن 11 – 10 سالگی و دندان های آسیای کوچک اول فک پایین و آسیاب کوچک دوم فک بالا حدودا در سنین 12 – 10 سالگی و دندان های نیش فک بالا و آسیاب کوچک دوم فک پایین حدودا در سنین 12 – 11 سالگی و دندان های آسیاب بزرگ دوم فک پایین حدودا در سنین 13 – 11 سالگی و دندان های آسیاب بزرگ دوم فک بالا حدودا در سنین 13 – 12 سالگی رویش می بابند.

همچنین دندان های عقل یعنی دندان های آسیاب بزرگ سوم تقریبا در سنین 18 الی 25 سالگی رشد و رویش می یابند.

توجه:

پدر و مادر توجه داشته باشند که دندان های آسیاب بزرگ دائمی در پشت دندان های آسیاب بزرگ شیری کودک رویش می کنند و این به معنی معنی می باشد که دندان های آسیاب بزرگ دائمی در محل دندان های شیری رویش نداشته و در نتیجه با رویش این دندانها هیچگونه لقی و دندان افتادنی در دندان شیری کودکان مشاهده نمی شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *