• در مجموع در فک بالایی و پایینی کودکان مجموعا 20 دندان شیری وجود دارد. معمولا اولین دندان شیری کودک بین 6 تا 12 ماهگی رویش می ابد و در اغلب بچه ها در پایان سن 36 ماهگی (3 سالگی) همه دندان هایشان رویش یافته اند.

  • وجود دندان های طبیعی شیری تا زمان افتادن آن هااهمیت ویژه ای در تکامل فکی صحیح کودک, توانایی جویدن و توانایی تکلم صحیح کودک دارد.

تمامی حقوق برای سایت دندانپزشکی پرنس محفوظ است.